Commissiedebat : Douane

De vergadering is geweest

9 maart 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. de Vries
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening EU-éénloketomgeving voor douane (Kamerstuk 22112-2986)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling Actieplan douane-unie (Kamerstuk 22112-2970)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken invoering en implementatie VOG politiegegevens en continue screening Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie inzake kabinetsreactie Beleidsdoorlichting Douane 2012-2018 (Kamerstuk 31935-69)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Opvolging toezegging notaoverleg Douane inzake Douane-formatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Digitale Snelweg Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  KPMG-rapport "De beheersing van corruptierisico's door de Douane in de Rotterdamse haven"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport onderzoek scan en detectie bij Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarplan Douane 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verbeteragenda Integriteit Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nog niet behandelde oude brieven m.b.t. Brexit

  Onderstaande brieven uit 2019/2020 waren eerder geagendeerd voor behandeling in een commissiedebat over de Brexit; in de procedurevergadering van 15 december 2021 heeft de commissie besloten dat debat niet te voeren en de desbetreffende brieven toe te voegen aan de agenda van dit commissiedebat over de Douane.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven