Commissiedebat : Belastingen

De vergadering is geweest

17 maart 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • F. Azarkan (DENK)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Toezending evaluatierapport inzake schenkingsvrijstelling eigen woning en reactie op de motie van het lid Van der Linden c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Akkoord in het Inclusive Framework over de herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek commissie over inkomstenbelasting en toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nadere invulling van het akkoord op hoofdlijnen over de herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpak belastingschulden in verband met corona

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport “Strengthening of tax systems in developing countries” van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitkomsten van de vergadering van het Inclusive Framework op 8 oktober 2021 over de herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling/aanbeveling Belastingheffing van ondernemingen in de 21e eeuw (Kamerstuk 22112-3148)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderhandeling van belastingverdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onderzoek invoering nieuwe kleineondernemersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie uitspraak op massaal bezwaar box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Gevolgen arrest box 3 lopende processen Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezegging gedaan tijdens het debat over de uitspraak van de Hoge Raad, over Box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toelichting op de (on)mogelijkheden tot afschaffing danwel verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton) per 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toezegging over de analyse van de impact van Pijler 1 en 2 OESO/G20 Inclusive Framework

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Monitoring fiscale maatregelen in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data