Debat geweest
23 april 2020 | 12:00 - 13:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)"Deze vergadering is geweest
In aanvulling op de besluitenlijst wordt een woordelijk verslag opgesteld van deze procedurevergadering, die vanwege de coronamaatregelen wordt gehouden in de vorm van een videoconferentie.

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda (video) procedurevergadering commissie Financiën - 23 april 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 23 april 2020
Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag Procedurevergadering commissie Financiën d.d. 23 april 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 7 april 2020 wordt vastgesteld.
2
Brievenlijst
8
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)

Te behandelen:

9
Ondertekening door minister-president, namens de Nederlandse regering van een internationaal opinieartikel waarin in het kader van een breder pleidooi ter ondersteuning van kwetsbare Afrikaanse landen het IMF wordt opgeroepen om met onmiddellijke ingang extra Special Drawing Right (SDR) te alloceren

Te behandelen:

10
Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de IMF-jaarvergadering van oktober 2019 (Kamerstuk 26234-232) en over de geannoteerde agenda voor de inzet tijdens IMF voorjaarsvergadering op 16 april 2020

Te behandelen:

16
Aangepaste conceptbrief behandeling verantwoording 2019
17
Jaarrapportage grote projecten over 2019
19
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

21
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
26
31
Stand suppletoire begrotingen Covid-crisismaatregelen per 21 april 2020
32
Verzoek van het lid Leijten (SP) om een reactie op een artikel van Follow the Money over het doorsluizen van ECB miljarden voor coronasteun naar aandeelhouders

Te behandelen:

34
Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om overzichten van commissieactiviteiten en onbeantwoorde commissiebrieven

Details

Op verzoek van het lid Omtzigt zal de griffier op de agenda's voor volgende procedurevergaderingen weer overzichten opnemen van geplande en nog ongeplande activiteiten van de commissie en van nog niet beantwoorde commissiebrieven.