Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

23 april 2020
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën
In aanvulling op de besluitenlijst wordt een woordelijk verslag opgesteld van deze procedurevergadering, die vanwege de coronamaatregelen wordt gehouden in de vorm van een videoconferentie.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • F. Azarkan (DENK)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 7 april 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geannoteerde agenda voor de inzet tijdens IMF voorjaarsvergadering op 16 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel voor werkafspraken bij het vertrouwelijk informeren van de commissie Financiën in geval van koersgevoelige informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregel herverzekering leverancierskredieten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Overzicht wetgeving Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Fiscale verzamelwet 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ondertekening door minister-president, namens de Nederlandse regering van een internationaal opinieartikel waarin in het kader van een breder pleidooi ter ondersteuning van kwetsbare Afrikaanse landen het IMF wordt opgeroepen om met onmiddellijke ingang extra Special Drawing Right (SDR) te alloceren

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de IMF-jaarvergadering van oktober 2019 (Kamerstuk 26234-232) en over de geannoteerde agenda voor de inzet tijdens IMF voorjaarsvergadering op 16 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoord op vraag over het gebruik van eHerkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport ‘Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting‘

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg Begroten en Verantwoorden van 12 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stabiliteitsprogramma en Nationaal Hervormingsprogramma 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Eervol ontslag aan prof. dr. M.J.W. (Mark) van Twist als lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 20. 20

  Lijst nieuwe EU-voorstellen 2020, week 12-16 (FIN) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU begroting 2020: eerste aanvullende begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda extra ingeplande informele Ecofinraad 16 april 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de overzichten van titels van uitgebrachte rapporten 2019 door de Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoek digitaal centralebankgeld

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Mededeling over het ter inzage leggen van een vertrouwelijke brief

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen commissie over de monitor exportkredietverzekeringen 2018 (Kamerstuk 26485-314)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Leijten (SP) om een reactie op een artikel van Follow the Money over het doorsluizen van ECB miljarden voor coronasteun naar aandeelhouders

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Leijten (SP) om een brief te vragen over de crisisbonus voor de topman van Air France-KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Omtzigt (CDA) om overzichten van commissieactiviteiten en onbeantwoorde commissiebrieven

  Op verzoek van het lid Omtzigt zal de griffier op de agenda's voor volgende procedurevergaderingen weer overzichten opnemen van geplande en nog ongeplande activiteiten van de commissie en van nog niet beantwoorde commissiebrieven.