Commissiedebat : Douane

De vergadering is geweest

19 januari 2023
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. de Vries
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Rapport Wise Persons Group Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vertraging wetsvoorstel cameratoezicht douane

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel invoering nieuw aangiftesysteem van de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de derde Voortgangsrapportage (VGR) Douane 2021 (Kamerstuk 31934-58)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Tweede Stand van Zakenbrief Douane 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarplan Douane 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksrapport risicoanalyse scan en detectie bij de Douane

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Invoering Horizontale accijnsrichtlijn 2020

  Te behandelen:

  Loading data