Notaoverleg : Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.

De vergadering is geweest

1 februari 2021
14:00 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Financiën
 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • F. Azarkan (DENK)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoek naar projectcode 1043

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over o.a. informatie over de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en het gebruik van FSV binnen de Belastingdienst (Kamerstuk 31066-681)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over rectificatie van de brief van 28 april 2020 over Voortgangsrapportage Toeslagen (Kamerstuk 31066-637)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Het gebruik van nationaliteit in risicomodellen en selectieregels bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Concept plan van aanpak ‘Herstellen, Verbeteren en Borgen’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-683)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bericht van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van 19 mei 2020 van het vermoeden van knevelarij en beroepsmatige discriminatie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek van de commissie op niet-volledige beantwoording van vragen over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de aangenomen moties (Kamerstukken 35510, nrs. 21, 31, 33 en 35)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data