Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

8 december 2022
10:00 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • H. Kat (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 24 november 2022 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 1 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Update digitale euro

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reeds behandelde stukken tijdens het commissiedebat Staatsdeelnemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stukken t.b.v. commissiedebat Financiële markten d.d. 7 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Appreciatie gewijzigde motie van de leden Nijboer en Inge van Dijk over een sociaal tarief voor energie onderzoeken (t.v.v. Kamerstuk 36202-105)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie VN Resolutie Belastingsamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 november 2022, over hoe de opgave in de Najaarsnota wordt gedekt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de beleidsagenda voor duurzame financiering (Kamerstuk 33043-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanvullende toelichting artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet bij het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beëindigen regeling omwisselen hryvnia

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tijdelijke geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register naar aanleiding van uitspraak EU Hof

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de sepotbeslissingen van het Openbaar Ministerie inzake de aangifte van knevelarij en beroepsmatige discriminatie en de aangifte van dwang door misbruik van gezag en lasterlijke aanklacht (o.a. Kamerstuk 31066-1095)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de fiscale behandeling van Uber (Kamerstuk 31066-1124)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Internetconsultatie Belastingconstructies

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitnodiging werkbezoek Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stukken die op de agenda stonden van het vervallen Dertigledendebat over een handleiding bij de Belastingdienst met discriminerende instructies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording aanvullende vragen van de rapporteurs over het PwC-rapport memo-Palmen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beantwoording vragen commissie over de elfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1093) en de twaalfde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1123)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de 11e en 12e Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede Stand van Zakenbrief Douane 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het vooronderzoek van het College voor de Rechten van de Mens over de vermeende discriminerende effecten van de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 8 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanbieding jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2021

 32. 32

  Kabinetsappreciatie Commissievoorstel macro-financiële bijstand 2023 aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening herziening Financieel Reglement (Kamerstuk 22112-3471)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vertrouwelijk informeren over de voorbereiding crisisscenario's eurozone

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Brief rapporteurs Europees monetair beleid aan commissie - Openbare afwijzing Raad van State inzake voorlichtvragen mandaat en monetair beleid ECB

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  1. di 13-12-2022 20.00 - 23.00 Commissiedebat PwC-onderzoek naar het memo-Palmen
  2. wo 21-12-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  3. do 19-01-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Douane
  4. wo 25-01-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Internationale fiscaliteit
  5. wo 01-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Toekomst van het bankenlandschap
  6. wo 08-02-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Vermogensverdeling
  7. do 09-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  8. wo 15-02-2023 09.30 - 12.30 Commissiedebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw
  9. do 16-02-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Autobelastingen
  10. wo 22-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  11. do 23-02-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium
  12. do 09-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  13. wo 22-03-2023 14.30 - 17.30 Commissiedebat Verduurzaming financiële sector
  14. do 23-03-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Belastingdienst
  15. wo 29-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  16. do 30-03-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Accountancy
  17. wo 12-04-2023 10.00 - 14.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad en IMF)
  18. do 11-05-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  19. do 01-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  20. do 08-06-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  21. wo 14-06-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Nationale fiscaliteit
 38. 38

  Nog te plannen commissiedebatten waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Het commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium inplannen op donderdag 23 februari 2023 van 13.00 uur tot 16.00 uur, in aanwezigheid van zowel de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst als de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het commissiedebat Belastingdienst, dat aanvankelijk op dit tijdslot gepland stond, wordt hiertoe uitgesteld naar donderdag 23 maart 2023 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
 39. 39

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: De reeds aan de agenda toegevoegde kennisactiviteiten ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen worden ingepland op donderdagmiddag 26 januari 2023. Deelname wordt per e-mail geïnventariseerd.
   
  Procedurevergaderingen
  do 22-12-2022 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 26-01-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 09-02-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-02-2023 14.00 - 15.00 Strategische procedurevergadering
  do 23-02-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 09-03-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  do 23-03-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 06-04-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 20-04-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 11-05-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  do 25-05-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 08-06-2023 14.00 - 15.00 Procedurevergadering Financiën
  do 22-06-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten
  • di 06-12-2022 17.00 - 18.30 Technische briefing 12e Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag
  • di 13-12-2022 16.30 - 17.15 Vergadering Voorbereidingsgroep Rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen (besloten)
  • wo 18-01-2023 15.00 - 17.00 Rondetafelgesprek Tax Governance Code
  • di 24-01-2023 13.15 - 13.30 Petitie groep Justify the time is now m.b.t. afhandeling toeslagenschandaal
  • di 24-01-2023 17.00 - 18.00 Besloten technische briefing conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2)
  • do 26-01-2023 12.45 - 17.30 Activiteiten ter voorbereiding op inbreng verslag wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen (betreffende een technische briefing Wetenschapstoets, een technische briefing Raad van State en een rondetafelgesprek)
  • ma 06-02-2023 13.00 - 17.00 Werkbezoek De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Nog te plannen
  • Openbare technische briefing Fiscale behandeling Uber
  • Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst (besluit procedurevergadering 12 januari 2022)
  • Rondetafelgesprek over de toekomst van de euro (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep, bestaande uit de leden Dassen en Omtzigt)
  • Openbare technische briefing over de ICT bij de Belastingdienst
  • Werkbezoek aan de Douane
  • Werkbezoek aan de Belastingdienst
 40. 40

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 december)

  Besluit: Ter informatie.

  13, 14 en 15 december (week 50)
  - Debat over de Najaarsnota (36 250)
  - Tweeminutendebat Digitale euro (CD 23/11)
  - Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD d.d. 1/12)

  20, 21 en 22 december (week 51)
  - 36 053 (Goedkeuring van het op 1 juni 2021 te Nicosia tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol (Trb. 2021, 80))

  24, 25 en 26 januari 2023 (week 4)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  Nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 36 205 (Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de overgangsperiode bij de invoering van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens)
  - 35 957 (Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen))
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 41. 41

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 december)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  2. Debat over het toezicht op cryptomunten (Alkaya) (minister Financiën)
  4. Debat over de toekomst van de Euro (Omtzigt) (minister Financiën)
  11. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  2. Dertigledendebat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  11. Dertigledendebat over het rapport van het College voor de Rechten van de Mens over de werkwijzen van de Belastingdienst/Toeslagen (Azarkan) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  27. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  23. Dertigledendebat over de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-bedrijven (Stoffer) (minister EZK, minister Financiën)
 42. 42

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  1. 2022Z23603 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie Stichting Herstel Ongekend Onrecht m.b.t. compensatie kindregeling (30-11-2022)
  2. 2022Z23300 Aan de minister van Financiën - Verzoek om een brief over de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (34661) (28-11-2022)
  3. 2022Z23298 Aan de initiatiefnemers - Verzoek om een brief over de mogelijke impact van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het UBO-register op de Wet centraal aandeelhoudersregister (34661) (28-11-2022)
  4. 2022Z23252 Aan de staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om update status wetsvoorstellen inzake delegatiebepalingen (35957 en 35930) (25-11-2022)
  5. 2022Z23196 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update stand Nationale Schuld en begrotingstekort (25-11-2022)
  6. 2022Z23018 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op DNB-rapport 'Verzekeraars in een veranderende wereld' (24-11-2022)
  7. 2022Z23025 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Verzoek om een planningsbrief (24-11-2022)
  8. 2022Z20319 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie inzake de Wet hersteloperatie Toeslagen (36151) (25-10-2022)
  9. 2022Z20044 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om stand-van-zakenbrief Fit For 55 (20-10-2022)
  10. 2022Z17783 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane reactie vragen inzake code 98-beleid staatssecretaris van Financiën (27-09-2022)
  11. 2022Z17806 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst reactie vragen inzake Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (27-09-2022)
  12. 2022Z17284 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op NRC- artikel inzake DNB-witwasaanpak (15-09-2022)
  13. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)
  14. 2022Z08227 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek om een kabinetsreactie op de voorstellen van CNV over werknemersparticipatie (21-04-2022)