Algemeen overleg

Accountancy

Algemeen overleg: "Accountancy"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 september 2020, over Accountancy
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Accountancy

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*
2
Reactie op het verzoek van het lid Van der Linde, gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 18 december 2018, over een overzicht van de governancemodellen van de twintig belangrijkste accountantsorganisaties

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek commissie over het bericht in het Financieel Dagblad ‘Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs’

Te behandelen:

Gerelateerde zaken