Wetgevingsoverleg

Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 35505)

Wetgevingsoverleg: "Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 35505)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg w.v. Zesde ISB - steunmaatregelen KLM - 1 juli 2020
Stenogram
Download Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (35505) (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 juli 2020, over de zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 35505)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Te behandelen:

3
Beantwoording vragen over steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 29232-41) en over de Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM (Kamerstuk 35505)

Te behandelen:

4
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen:

Gerelateerde zaken