Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 24 september 2020 wordt vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Miljoenennota 2021 c.a. en begroting Financiën/Nationale Schuld (IX)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Behandeling pakket Belastingplan 2021 en Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  De op 5 oktober 2020 ontvangen Nota's van Wijziging bij het Belastingplan 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Heffing douanerechten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Eerste Voortgangsrapportage Belastingdienst 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over het Rapport van de Algemene Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument" (Kamerstuk 32800-63)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Terugbetalingsregeling uitgestelde schulden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verlengingsclausule Crisismaatregel Herverzekering Leverancierskredieten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Monitor exportkredietverzekeringen 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Blauwdrukken voor een herziening van het internationale winstbelastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Twee toezeggingen tijdens Algemeen Overleg Douane van 22 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Derde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Opzet beleidsdoorlichtingen begrotingsartikelen 4 en 6

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag rapporteurs/voorstel brief met aandachtspunten ontwerpbegroting IX 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Per informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Aandachtspuntenbrieven d.d. 1 oktober 2020 bij de ontwerpbegrotingen 2021 van BuHa-OS, VWS, SZW, LNV, EZK, I&W, Defensie, OCW, J&V en BuZa.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

 23. 23

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op terrein commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  BNC-fiche: Mededeling Goed Fiscaal Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  BNC-fiche: Zesde wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn op het gebied van belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  BNC-fiches Kapitaalmarkten herstelpakket

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding analyse 'Hoe de EU lering heeft getrokken uit de financiële en de staatsschuldencrisis van 2008-2012' van ERK

 28. 28

  Aanbieding speciaal verslag “Toezicht op staatssteun aan financiële instellingen in de EU: behoefte aan een geschiktheidscontrole” van ERK

 29. 29

  Geplande commissieactiviteiten tot het herfstreces 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

  Besluit: het activiteitenoverzicht is besproken (in samenhang met aagendapunt 35), waarbij tot uitstel van enkele activiteiten is besloten.
  Besluit: de werkwijze van de commissie om voorafgaand aan de maandelijkse Eurogroep/Ecofinvergaderingen een algemeen overleg te houden met de minister en (afhankelijk van de agenda) met de staatssecretaris van Financiën wordt gecontinueerd. Indien de geannoteerde agenda voor de desbetreffende vergadering is ontvangen, kunnen de leden desgewenst een voorstel doen aan de commissie om het ageplande algemene overleg om te zetten in een schriftelijk overleg.

  do 13-10-2020   16.30-19.30   Algemeen overleg Autobelastingen [uitgesteld naar 4 november, 17.30 - 20.30 uur]
  wo 15-10-2020   16.15-19.45    Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen 
  ma 26-10-2020   11.00- 19.00   Eerste wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
  wo 28-10-2020   14.00-18.00   Algemeen overleg Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
  do 29-10-2020   10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
  ma 02-11-2020   11.00-23.00   Tweede wetgevingsoverleg Belastingplan 2021
  wo 18-11-2020   13.30-17.30   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen [uitgesteld; opnieuw te plannen na het herfstreces]
  do 19-11-2020   10.00-12.00   Algemeen overleg Exportkredietverzekering
  do 19-11-2020   13.00-16.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
  di 24-11-2020   17.00-20.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
  do 26-11-2020   10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad.
  wo 02-12-2020   10.00-15.30   Algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen
  wo 09-12-2020   10.00-13.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
  do 10-12-2020   13.00-16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  do 14-01-2021   10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Te zijner tijd te plannen:
  Algemeen overleg Europese btw
  Algemeen overleg Revolverende fondsen
  Algemeen overleg Brexit
 31. 31

  Overige commissieactiviteiten

  Voorstel: ter informatie (zie ook agendapunt 35)

  do 08-10-2020  15.00-17.45   Rondetafelgesprek Alternatieven voor het toeslagenstelsel
  wo 14-10-2020  18.30-21.00   Rondetafelgesprek Bouwstenen voor een beter belastingstelsel
  do 15-10-2020  10.15-11.15   Openbaar (fysiek) gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans 
  do 15-10-2020  11.30-13.00   Besloten (digitale) technische briefing pilots baten-lastenstelsel
  do 15-10-2020   15.00-16.00   Openbaar (fysiek) gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag.”
  do 05-11-2020  16.30-18.00   Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer
  ma 16-11-2020   12.30-14.30   Rondetafelgesprek Staatsdeelnemingen
  ma 23-11-2020 [ochtend] [ optie ] Werkbezoek AFM - deelname wordt nog geïnventariseerd
  ma 23-11-2020 [middag]  [ optie ] Werkbezoek DNB - deelname wordt nog geïnventariseerd

  Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
  Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [zie agendapunt 38]
  Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
  Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
  Technische briefing Aandelenstructuur AF-KLM

  (Opnieuw) te plannen werkbezoeken
  Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
  Werkbezoek aan Belastingdienst (inclusief Toeslagen)
 32. 32

  Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 oktober 2020)

  Besluit: ter informatie.

  a) Wetgeving

  27, 28 en 29 oktober (week 44)
  - 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

  10, 11 en 12 november (week 46)
  - Belastingplan 2021

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  b) tweeminutendebatten:

  15, 16 en 17 december (week 51)
  - VAO Accountancy


  c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

  8. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  15. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  33. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  50. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  56. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
  65. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  68. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  73. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
  83. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  90. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  94. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  95. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  117. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  120. D
  ebat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretarissen Financiën)
  122. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  123. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  136. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya) (minister Financiën)

  d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

  27. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
  29. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer(minister Financiën)
  53. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
  58. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels(staatssecretaris Financiën)
  69. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer(minister Financiën)
 33. 33

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
  • 07-07-2020 - Verzoek om reactie op NOB-opinie inzake box 3 (2020Z13686
  • 10-09-2020 - Verzoek om informatie over het overleg met de groep SBF'ers (2020Z16067)
  • 24-09-2020 - Verzoek om reactie op (de berichtgeving over) de kritiek van de VNG op de hulp aan gedupeerde ouders (2020Z17147)
  • 25-09-2020 - Verzoek om een brief met nadere duiding en analyse van de situatie waarin de Belastingdienst verkeert (2020Z17270)
  • 25-09-2020 - Verzoek inzake stand van zaken uitvoering moties steunmaatregelen KLM
  Onbeantwoorde rappelverzoeken:
  • 10-09-2020 / rappel 24-09-2020 - Verzoeken inzake fraudeonderzoeken Belastingdienst (2020Z16030 / 2020Z17175)
  • 10-09-2020 / rappel 24-09-2020 - Verzoek stand-van-zakenbrief overleg over budgettair neutrale omzetting naar WLTP (2020Z16001 / 2020Z17205)
 34. 34

  Technische briefing over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op de motie van de leden Omtzigt en Van Weyenberg over oplossingen voor de casussen in het werkdocument van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 5 en 6 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nederlandse reactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie over een Europese Green Bond Standard (GBS)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek commissie VWS om advies verzoekonderzoek Algemene Rekenkamer ter uitwerking motie Van den Berg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) om aan de minister van Financiën een besloten technische briefing over steun aan Air France-KLM te vragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Leijten (SP) om het algemeen overleg hersteloperatie kinderopvangtoeslag on te zetten in een notaoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van het lid Van Weyenberg (D66) om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken de studie(s) naar varianten voor rekeningrijden toe te zenden voor het AO Autobelastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voorstel van het lid Slootweg (CDA) om de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om spoedige beantwoording van het schriftelijk overleg het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data