Algemeen overleg : Eurogroep/Ecofinraad

De vergadering is geweest

8 juni 2020
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Agenda voor de Ecofinraad d.d. 9 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geannoteerde agenda voor de Eurogroep d.d.11 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over o.a. geannoteerde agenda extra ingeplande Eurogroep 15 mei 2020 (Kamerstuk 21501-07-1689)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag van de Eurogroep van 8 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de uitspraak van het Bundesverfassungsgericht over het ECB-programma en update over het EU-herstelfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over het fiche: Mededeling European Green Deal Investment Plan (Kamerstuk 22112-2844)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de identiteit van de beheerder van de activa van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds overeenkomstig artikel 212 van het Financieel Reglement (Verordening 2018/1046) COM (2020) 130

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op het artikel ‘Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’ van Follow the Money (FTM)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarlijkse informatiebrief Risico's DNB en de Nederlandse staat als gevolg van ECB-beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van de videoconferenties van de Raad van gouverneurs van het Europees Stabiliteitsmechanisme van 15 mei 2020, de Eurogroep van 15 mei 2020 en de Ecofinraad van 19 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data