Algemeen overleg

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg: "Eurogroep/Ecofinraad "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2020, over Eurogroep/Ecofinraad
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO Eurogroep/Ecofinraad

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*
8
EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de identiteit van de beheerder van de activa van het gemeenschappelijk voorzieningsfonds overeenkomstig artikel 212 van het Financieel Reglement (Verordening 2018/1046) COM (2020) 130

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek commissie over een reactie op het artikel ‘Champagne-, tabaks- en olieconcerns sluizen coronageld door naar aandeelhouders’ van Follow the Money (FTM)

Te behandelen:

11
Verslag van de videoconferenties van de Raad van gouverneurs van het Europees Stabiliteitsmechanisme van 15 mei 2020, de Eurogroep van 15 mei 2020 en de Ecofinraad van 19 mei 2020

Te behandelen:

Gerelateerde zaken