Algemeen overleg : Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

De vergadering is geweest

10 februari 2021
14:30 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën
Desgewenst bestaat de mogelijkheid om tijdens het wetgevingsoverleg, dat aansluitend aan het algemeen overleg wordt gehouden, moties in te dienen over de in het algemeen overleg geagendeerde zaken

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • C. Stoffer (SGP)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • F. Azarkan (DENK)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Herstel Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vijfde voortgangsrapportage over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording feitelijke vragen over de Vijfde voortgangsrapportage over de hersteloperatie kinderopvangtoeslagen.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording openstaande vragen van de commissie inzake CAF-11 (Kamerstuk 31066-765)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Feitenonderzoek naar memorandum vaktechnisch coördinator

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van een adviseur over aandacht voor de problemen met het terugbetalen van kinderopvangtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Update over enkele zaken rondom de hersteloperatie voor gedupeerde ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanpak Hersteloperaties kinderopvangtoeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies onafhankelijke deskundigheid inzake mogelijke nietigheid besluitvorming

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten aanvullende uitvoeringstoets inzake ministeriële regeling vermogenstoetsuitzonderingen

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven