Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

21 juni 2023
13:30 - 14:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Heinen (VVD)
 • M.L.J. Paul (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Kat (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • F. Sahla (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden

  Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 16.00 uur op de werkdag voor de dag van de procedurevergadering worden aangemeld.

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de procedurevergadering van 7 juni 2023 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Stukken t.b.v. commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad d.d. 13 juni 2023.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording feitelijke vragen jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Doelomvang depositogarantiestelsel (DGS)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen op het terrein van financiële markten voorjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Conservatrix

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie inzake beëindiging uitgifte promesses (Kamerstuk 36200-IX-41)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag jaarvergadering Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie regeling omwisselen hryvnia

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  FSV effectenbepaling, gegevensverstrekking aan derden en meldpunt FSV-portaal

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hoofdlijnenbrief verankering hardheidsclausule Invorderingswet 1990

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Monitor exportkredietverzekeringen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen commissie over het onderzoek rechtsbescherming in de WIB (Kamerstuk 25087-304)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Laagdrempelige Onafhankelijke Fiscale Rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de invorderingsstrategieën Belastingdienst en Toeslagen (Kamerstuk 31066-1161)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aantal overleden kinderen van gedupeerde ouders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Douane van 19 januari 2023, over verlengde navorderingstermijn douaneschulden (Kamerstuk 31934-68)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Brief inzake planning BNC-fiche Commissievoorstel Eigenmiddelenbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding advies 'De euro op het wereldtoneel: de internationale rol van de munt van de EU in geostrategisch perspectief' van AIV

 24. 24

  Aanbieding speciaal verslag "NGEU-schuldbeheer bij de Commissie - Een bemoedigende start, maar verdere afstemming op beste praktijken nodig" van ERK

 25. 25

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek Rotterdams Wijktheater, mede namens slachtoffers toeslagenschandaal verenigd in Volhouders groepen, voor vertoning van voorstelling ‘Verloren Onschuld’

 27. 27

  Aanbod CWS voor technische briefing over CWS-procedure d.d. 29 juni 2023

 28. 28

  Overdracht verzoekschrift inzake terugbetalen van huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reeds geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: Ter informatie.
  N.b. onder agendapunt 1 is besloten het commissiedebat Autobelastingen, dat zou plaatsvinden op woensdag 28 juni, tot nader order uit te stellen.
   
  1. wo 21-06-2023 15.00 - 18.00 Commissiedebat Financiële markten
  2. do 29-06-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  3. ma 03-07-2023 13.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting
  4. di 04-07-2023 18.00 - 21.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  5. do 07-09-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingdienst
  6. wo 13-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)
  7. do 28-09-2023 13.00 - 17.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad/IMF
  8. do 12-10-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Toeslagen
  9. ma 23-10-2023 11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  10. ma 30-10-2023 11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2024
  11. wo 01-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  12. do 02-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  13. wo 15-11-2023 13.00 - 16.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  14. do 30-11-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Financiële markten
  15. wo 06-12-2023 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 30. 30

  Nog te plannen commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: Ter informatie.
   
  1. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (o.v.b. 9 oktober 2023)
  2. Commissiedebat Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (november 2023)
  3. Commissiedebat Douane (najaar 2023)
  4. Commissiedebat Autobelastingen
  5. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  6. Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  7. Commissiedebat Werknemersparticipatie
 31. 31

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: Ter informatie.

  Procedurevergaderingen
  • do 06-07-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 14-09-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 28-09-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 12-10-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 26-10-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 09-11-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 23-11-2023 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  • do 07-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)
  • do 21-12-2023 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën (incl. Rijksuitgaven)

  Overige activiteiten?
  1. di 27-06-2023 16.30 - 17.30 Technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders
  2. di 27-06-2023 18.30 - 19.30 Besloten gesprek met de IBTD over een tussenrapportage van het onderzoek naar de hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  3. wo 28-06-2023 17.30 - 18.30 Openbare technische briefing door CWS over CWS-procedure
  4. di 04-07-2023 16.30 - 17.30 Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni
  5. ma 04-09-2023 09.30 - 17.00 Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  6. di 05-09-2023 16.30 - 17.30 Jaarlijks openbaar gesprek met de IBTD
  7. do 07-09-2023 14.00 - 15.00 Technische briefing AIV-advies over een sterkere internationale rol voor de euro
  8. ma 25-09-2023 14.00 - 17.00 Technische briefing Pakket Belastingplan 2024

  Nog te plannen
  1. (Rondetafel)gesprek met de CEO van KLM (en deskundigen) (na ontvangst brief inzake mogelijke juridische vervolgstappen)
  2. Openbare technische briefing over het Commissievoorstel inzake de Digitale euro (september 2023)
  3. Openbare technische briefing Wetenschapstoets Wet Toekomst Accountancy (najaar 2023)
  4. Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" (najaar 2023)
  5. Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 32. 32

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 16 juni)

  Besluit: Ter informatie.

  20, 21 en 22 juni 2023 (week 25)
  - do 22-06-2023 18.30 - 19.00 Tweeminutendebat Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) (CD 25/5)

  4, 5 en 6 juli (week 27)
  - Tweeminutendebat Grenseffecten van fiscale regelingen, accijnzen en btw (CD 15/2)
  - Tweeminutendebat Staatsdeelnemingen (CD 1/6)
  - Tweeminutendebat Nationale fiscaliteit (CD 14/6)

  12, 13 en 14 september (week 37)
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

  3, 4 en 5 oktober (week 40)
  - Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

  7, 8 en 9 november (week 45)
  - Belastingplan 2024 (incl. stemmingen)

  5, 6 en 7 december (week 49)
  -  stemmingen over alle begrotingen (5 december)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd
  - 31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandelde wetsvoorstellen waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 33. 33

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 16 juni)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  1. Debat over technische beperkingen in de computersystemen van de Belastingdienst waardoor corruptie lastig te traceren is (Azarkan) (minister J&V, minister Financiën)
  11. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de rol van de overheid als schuldeiser (Azarkan) (minister Financiën)
  24. Debat over de toenemende inflatie (Nijboer) (minister Financiën, minister EZK, minister SZW)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  3. Dertigledendebat over het uitvragen van informatie door de politie over gedupeerde toeslagenouders en hun kinderen (Azarkan) (minister J&V, staatssecretaris Financiën, staatssecretaris BZK)
  17. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid nog steeds omstreden risicoprofielen gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen (Omtzigt) (Minister-president, minister SZW, staatssecretaris Financiën)
  23. Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen (Madlener) (staatssecretaris Financiën)
  25. Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën)
  35. Dertigledendebat over de financiële stabiliteit in Europa n.a.v. het faillissement van de Silicon Valley Bank (Nijboer) (Minister Financiën)
  46. Dertigledendebat over discriminatie van moslims door banken en financiële instellingen (Azarkan) (minister Financiën)
  50. Dertigledendebat over de staat van de afhandeling van de Toeslagenaffaire (Omtzigt) (staatsecretaris Financiën, Minister-president)
  56. Dertigledendebat over de omgang met persoonsgegevens van burgers door de Belastingdienst (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
 34. 34

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: Ter informatie.
  Noot: Het verzoek onder nr. 6 ontbrak in dit overzicht en is na de procedurevergadering toegevoegd na een vraag van het lid Idsinga (VVD).
   
  1. 2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)
  2. 2023Z10512 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek met betrekking tot de tussenrapportage alternatieven toeslagenstelsel (07-06-2023)
  3. 2023Z09619 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om afschrift reactie op brief inzake FSV-vermelding (31-05-2023)
  4. 2023Z09613 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslag en Douane - Verzoek om reactie inzake ex-student, ouderschapsverlof en kinderopvangtoeslag (31-05-2023, overgedragen aan minister van SZW)
  5. 2023Z09425 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op beleidsbeoordeling Nederlandse banken 19e update van de Eerlijke Bankwijzer (26-05-2023)
  6. 2023Z11519 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om reactie op brief Public Value inzake de toekomst van Box 3 (23-05-2023)
  7. 2023Z06513 Aan de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane - Verzoek om reactie op brief gedupeerde toeslagenaffaire (12-04-2023)
  8. 2023Z02682 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek inzake planning vervolgonderzoeken Betalen naar Gebruik (15-02-2023)
  9. 2022Z12831 Aan de staatssecretaris van Financiën - Verzoek met betrekking tot de uitvoering van de motie-Grinwis inzake massaalbezwaarprocedure (22-06-2022)