Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Procedurevergadering Financiën 3 juni 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 3 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering d.d. 20 mei 2020 is vastgesteld.
2
Brievenlijst
3
Rapporten De ‘Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2020 ’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vierde SDG-rapportage; ‘Nederland Ontwikkelt Duurzaam’

Te behandelen:

26
Aanbod CPB besloten (digitale) technische briefing over vervolg publicatie Zorgkeuzes in Kaart

Details

Besluit: het aanbod van een besloten (digitale) technische briefing wordt aanvaard.

Het Centraal Planbureau is voornemens het vervolg op de publicatie Zorgkeuzes in Kaart (ZiK) op 24 juli 2020 te publiceren en op 25 juni onder embargo naar de politieke partijen te sturen. In Zorgkeuzes in Kaart wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg geanalyseerd. De nadruk ligt op de budgettaire effecten. De publicatie is bedoeld ter voorbereiding op de verkiezingen.
Het CPB heeft een besloten (digitale) technische briefing aangeboden, zodat ook ambtenaren van departementen die aan de publicatie hebben bijgedragen aan de briefing kunnen deelnemen. Deze zou nog kunnen plaatsvinden voorafgaand aan het zomerreces.
27
Voorbereiding pilots verslaggevingsstelsel
31
Verslag van de videoconferenties van de Raad van gouverneurs van het Europees Stabiliteitsmechanisme van 15 mei 2020, de Eurogroep van 15 mei 2020 en de Ecofinraad van 19 mei 2020

Te behandelen:

35
EU-stafnotitie - Behandelnotitie prioritair voorstel actieplan anti-witwassen en terrorismefinanciering
36
Geplande commissieactiviteiten tot aan het zomerreces

Details

Besluit: ter informatie

- wo 03-06-2020 09.45-10.45 Technische briefing over de Wet hardheidsaanpassing Awir
- wo 03-06-2020 11.00-11.45 Procedurevergadering
- wo 03-06-2020 13.30-15.00 Openbaar gesprek met ouders, advocatuur en Nationale ombudsman i.vm. Wet hardheidsaanpassing Awir
- ma 08-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
- wo 10-06-2020 13.00-15.15 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over macro-economische risico's voor het financiële stelsel
- di 23-06-2020 16.30-19.30 Algemeen Overleg Belastingdienst
- wo 24-06-2020, 14.00-18.00 Notaoverleg Toekomst van het geldstelsel
- do 25-06-2020 17.00-20.00 Algemeen Overleg over nader te bepalen onderwerpen (met de minister en/of de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst)
ma 29-06-2020 17.00-21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Financiën incl. thema Begroten en verantwoorden
- di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
37
Nog niet (opnieuw) geplande activiteiten waartoe al is besloten

Details

Besluit: ter informatie.

Algemeen overleggen:
AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit)
AO Europese btw
AO Exportkredietverzekeringen (na het zomerreces te houden)
AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
AO Financiële markten
AO Revolverende fondsen
AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Gesprekken:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde;
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer;
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid.
Rondetafelgesprek Commissie Ter Haar (in afwachting van een voorstel van de voorbereidingsgroep)

Werkbezoeken:
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
38
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details


Besluit: ter informatie.
 • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
 • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
 • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
 • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
 • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
 • 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane (2020Z05079)
 • 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
 • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
 • 07-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken box 3 (2020Z08124)
 • 07-05-2020 - Verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg over verduurzaming van de financiële sector (2020Z08143)
 • 07-05-2020 - Verzoek om reactie op het bericht "Algemene Rekenkamer pleit voor striktere accountantscontrole in zorg en onderwijs" (2020Z08140)
 • 20-05-2020 - Verzoek inzake Voorjaarsnota 2020 (2020Z09235)
 • 22-05-2020 - Verzoek inzake stand van zaken exportkredietverzekeringen (2020Z09236)
 • 22-05-2020 - Reactie op aanbod technische briefing over risicomodellen en selectiemodules bij de Belastingdienst (2020Z09237)
 • 22-05-2020 - Verzoek inzake ontwerpbesluit dwanginvordering belastingschuldigen (2020Z09238)
39
Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 29 mei 2020)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving

onder voorbehoud: wo 10 juni 2020
-35 468 - Wet Hardheidsaanpassing Awir
16, 17 en 18 juni (week 25)
- 35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)
30 juni, 1 en 2 juli (week 27)
- 35 450 - Debat over de voorjaarsnota 2020

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

b) tweeminutendebatten:

9, 10 en 11 juni (week 24)
VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën)
22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister, staatssecretaris Financiën)
63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (minister, staatssecretaris Financiën)
103. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
111. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
112. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
136. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
143. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (minister Financiën)
144. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, minister M&W)
37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister Financiën)
76. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
90. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
42
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Snels over een parlementaire ondervraging (31066-652)

Details

Na beraadslaging, op initiatief van het lid Snels, over de wijze waarop de uitvoering van zijn motie, die op 2 juni 2020 met algemene stemmen is aangenomen, over een parlementaire ondervraging, verzoekt de commissie de griffier ten behoeve van de eerstvolgende procedurevergadering een stafnotitie op te stellen, aan de hand waarvan de commissie zou kunnen besluiten tot het instellen van een voorbereidingsgroep.