Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Financiën - 6 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 6 mei 2020

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering Financiën van 23 april wordt vastgesteld.

Details

Dit betrof een procedurevergadering per videoverbinding, waarvan ook een stenografisch verslag is opgemaakt.
2
Brievenlijst
21
Stukken over kinderopvangtoeslag

Te behandelen:

23
Voorstel rapporteurs Inzicht in Kwaliteit: Focusonderwerp verantwoording begrotingsjaar 2020
25
Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

26
Ter informatie - Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën
27
Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Te behandelen:

37
Initiatiefnota van de leden Snels, Sneller, Bruins en Slootweg: “van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector”

Te behandelen:

39
Geplande commissieactiviteiten

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.
Het algemeen overleg ter voorbereiding van de Eurogroep/Ecofinvergadering op 18 en 19 mei 2020, dat gepland was op donderdag 14 mei 2020, zal worden geannuleerd in verband met de beperkingen die de Kamer zich vanwege de corornamaatregelen heeft opgelegd ten aanien van het houden van (commissie)debatten.


do 14-05-2020 14.00-17.00 - Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad (wordt geannuleerd)
wo 20-05-2020 11.00-13.00 - Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart
wo 20-05-2020 14.00-15.30 - Besloten technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het Verantwoordingsonderzoek over 2019
wo 20-05-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
wo 03-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
wo 10-06-2020 13.00-15.00 Openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel (datum is onder voorbehoud)
wo 10-06-2020 15.15-18.15 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo17-06-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
do 25-06-2020 13.00-15.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 Financiën en Nationale Schuld
do 25-06-2020 15.00-17.00 Algemeen overleg Begroten en verantwoorden
di 30-06-2020 16.30-19.30 Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
wo 01-07-2020 15.30-16.30 Procedurevergadering
40
Nog niet (opnieuw) geplande commissieactiviteiten waartoe al is besloten.

Details

Besluit: van het overzicht is kennisgenomen.

Algemeen overleggen:
AO Accountancy  - tot nader order uitgesteld
AO Autobelastingen
AO Belastingen
AO Belastingontwijking
AO Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
AO Douane (inclusief Brexit)
AO Europese btw
AO Financiële dienstverlening en consumentenbelangen
AO Financiële markten
AO Revolverende fondsen
AO Stopzetten kinderopvangtoeslag - tot nader order uitgesteld
AO Staatsdeelnemingen - tot nader order uitgesteld
AO Jaarverslag Staatsdeelnemingen (te houden in het najaar)

Gesprekken:
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni;
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde
Openbaar gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy en de Commissie toekomst accountancysector;
Gesprek met auteurs van twee wetenschappelijke papers over de staatsbalans;
Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Werkbezoeken:
Werkbezoek Raad van Bestuur NS (Utrecht)
Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank (DNB)
Werkbezoek aan Belastingdienst/Toeslagen
41
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details

Besluit: Ter informatie.
 • 21-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek toekomst Volksbank in relatie tot artikel 3.1 CW 2016 (2019Z22978)
 • 05-12-2019 - Verzoek inzake concept-rapport onderzoek naar de Douane (2019Z24395) [rappel gestuurd op 07-02-2020; 2020Z02299]
 • 24-01-2020 - Verzoek om reactie op EU-voorstel COM (2019) 629 (2020Z01146)
 • 24-01-2020 - Verzoek inzake brief met plannen voor staatsdeelnemingen voor het komende jaar (2020Z01145)
 • 30-01-2020 - Verzoek stand van zaken rond private equity en reactie op artikel 'Niet alles wat private equity aanraakt verandert in goud' (2020Z01636)
 • 20-02-2020 - Verzoek inzake oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland (2020Z03609)
 • 20-02-2020 - Rappel schriftelijke vragen over onderzoek naar WLTP (2020Z04260)
 • 13-03-2020 - Verzoek inzake brief over stand van zaken Douane (2020Z05079)
 • 13-03-2020- Verzoek inzake behandeling Belastingplan 2021 (2020Z05078)
 • 08-04-2020 - Verzoek inzake nadere informatie planning fiscale wetsvoorstellen (2020Z06504)
 • 23-04-2020 - Verzoek om reactie op een artikel over het doorsluizen van ECB-miljarden naar aandeelhouders (2020Z07705)
 • 23-04-2020 - Verzoek om een brief over de crisisbonus van de topman van Air France-KLM (2020Z07706)
 • 24-04-2020 - Verzoek inzake uitgebrachte ADR-rapporten (2020Z07475)
 • 30-04-2020 - Verzoek om uitvoering toezegging over de ministeriële commissie Aanpak Fraude (2020Z07760)
 • 01-05-2020 - Verzoeken inzake aanbesteding extern onderzoek Belastingdienst (2020Z07889 en -07890)