Gesprek : Besloten gesprek met de Raad van State over de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
11:00 - 12:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Kat (D66)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • N. Gündogan (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Voorjaarsrapportage Raad van State over het onafhankelijk begrotingstoezicht

  De minister van Financiën heeft bij brief van 19 april 2021 de beoordeling van het (concept-)Stabiliteitsprogramma door de Afdeling advisering van de Raad van State aan de Kamer gezonden. In de wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet Hof) is de Raad van State aangewezen als instantie belast met het vanuit de Europese regelgeving vereiste onafhankelijke toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels.
  In de rapportage van de Afdeling advisering is een kabinetsreactie op haar beoordeling opgenomen.

  De rapportage is, voorzien van een samenvatting, ook te vinden op de website van de Raad van State.