Procedurevergadering

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Financiën"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Financiën - 9 december 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Financiën - 9 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergadering van 25 november 2020 is vastgesteld.
8
Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA; Washington, 23 juli 2020

Te behandelen:

16
Brieven over de Belastingdienst

Details

Ten aanzien van de onderstaande brieven had de commissie eerder per e-mailprocedure besloten deze niet te agenderen voor het op 2 december jl. gehouden algemeen overleg Belastingdienst en Belastingen. Thans is besloten deze brieven te behandelen in een gecombineerd schriftelijk overleg Belastingdienst, waarvoor de inbreng tegen het einde van het kerstreces wordt geleverd. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de beantwoording van het schriftelijk overleg zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden, met het oog op een eventueel nog voor het verkiezingsreces te houden VSO (tweeminutendebat).

Te behandelen:

18
39
Aanbieding specifiek jaarverslag ERK over gerelateerde verplichtingen van Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) 2019
43
Uitkomst prioritering van EU-voorstellen op terrein commissie Financiën uit het Werkprogramma 2021 Europese Commissie
46
Wetgevingsoverleggen, notaoverleggen en algemene overleggen

Details


Besluit: ter informatie

Geplande debatten:
do 10-12-2020 13.00-16.00   Algemeen overleg Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
ma 14-12-2020 15.30-19.00   Notaoverleg Douane
di 15-12-2020 19.00-22.00   Algemeen overleg Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
do 14-01-2021 10.15-13.15   Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad
ma 18-01-2021 14.00-18.00   Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
do 21-01-2021 10.00-13.00   Algemeen overleg Belastingontwijking
ma 01-02-2021 14.00-18.00   Notaoverleg Fraudeopsporing en gebruik van tweede nationaliteit door de Belastingdienst.
wo 03-02-2021 10.00-14.00   Algemeen overleg Staatsdeelnemingen
 
47
Planning van procedurevergaderingen tot aan het verkiezingsreces

Details

Besluit: ingestemd met het houden van procedurevergaderingen op de volgende data:

donderdag 17 december 2020 (15.30 - 16.15 uur; laatste Kamerdag in 2020).
donderdag 14 januari 2021 (13.45 - 14.45 uur; aansluitend aan het AO Eurogroep/Ecofin)
donderdag 28 januari (tijdstip nog te bepalen; eventueel per videoverbinding)
donderdag 11 februari (tijdstip nog te bepalen; laatste Kamerdag voor het verkiezingsreces).
 
48
Overige commissieactiviteiten

Details

Besluit: ter informatie.

Geplande activiteiten:
di 08-12-2020, 18.00 - 19.45 uur - Besloten technische briefing over KLM
ma 25-01-2021, 14.00 - 15.00 uur - Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek "Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag"
wo 13-01-2021, 16.00 - 17.00 uur - Presentatie studiegroep mogelijke verdragswijziging i.v.m. mandaat ECB

Nog niet geplande activiteiten, waartoe de commisse eerder heeft besloten:
Gesprekken over de rapporten van Studiegroep begrotingsruimte en Studiegroep Interbestuurlijke Financiële Verhoudingen [beoogde planning: vóór het verkiezingsreces]
Openbaar gesprek met de president van de ECB, mevrouw Christine Lagarde [een nieuwe uitnodiging is verzonden]
Openbaar gesprek met Eurocommissaris Economie, de heer Paolo Gentiloni
Technische briefing door het CPB over het rapport Kansrijk Belastingbeleid [ inmiddels gepland: donderdag 28 januari 2021; 13.30 - 14.30 uur ]
49
Plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 4 december 2020)

Details

Besluit: ter informatie.

a) Wetgeving

12, 13 en 14 januari (week 2) 
- 35 216 Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking
35 514 Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen

Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:
- 34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)


b) tweeminutendebatten:

9 december, 10.45 uur
- VAO Exportkredietverzekering (AO d.d. 19/11)

15, 16 en 17 december (week 51)
-VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

c) Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten:

8. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
17. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
29. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
33. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders(staatssecretaris Financiën)
39. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
42. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
47. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg(minister Financiën)
53. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
59. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
62. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
63. Debat over het bevriezen van banktegoeden van 'toeval-Amerikanen' (Van Weyenberg) (minister Financiën)
77. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
79. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
81. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
82. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
93. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
95. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
96. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)

d) Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties:

24. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister M&W)
26. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
40. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (minister van Financiën)
42. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (staatssecretaris Financiën)
53. Dertigledendebat over maatregelen om de economischegevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (staatssecertaris Financiën)
50
Nog niet beantwoorde commissiebrieven

Details


Besluit: ter informatie.
  1. 26-11-2020 - Verzoek om aanvullende beantwoording van vragen van de commissie over de reactie op het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van de nationaliteit van aanvragers van kinderopvangtoeslag (2020Z22911).
  2. 26-11-2020 - Verzoek om reactie op een burgerbrief ten behoeve van het algemeen overleg Belastingontwijking (2020Z22842)
  3. 27-11-2020 - Verzoek om kabinetsreactie op EU-voorstel voor tijdelijke maatregelen inzake de btw voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (COM (2020) 688) (2020Z23103)
56
Voorstel van het lid Leijten (SP) om een reactie te vragen aan de staatssecretaris over het uitblijven van een evaluatie van artikel 17, tweede lid, van de Invorderingswet

Te behandelen: