Algemeen overleg : Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

De vergadering is geweest

10 december 2020
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën
 • F.B.J. Grapperhaus
  minister van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.C. Sneller (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Voortgang plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opvolging van de motie van het lid Ronnes c.s. over bij een schikking hertoetsen van bestuurders in de bankensector (Kamerstuk 31477-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie n.a.v. de berichtgeving over de FinCEN files

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang plan van aanpak witwassen

  Te behandelen:

  Loading data