Commissiedebat : Nationale fiscaliteit

De vergadering is geweest

14 juni 2023
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Evaluatierapport van de Stichting Economisch Onderzoek over de fiscale beleggingsinstelling (FBI) en de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verzuimboetebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kaderwetevaluatie van de Waarderingskamer over de periode 2017-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Certificeringen en ramingstoelichtingen december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over het onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen (Kamerstuk 32140-140)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Administratieve lasten fiets van de zaak

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Monitoring verlaging btw op energie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Terugkoppeling gesprek fiscale adviseurs agrarische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Appreciatie btw-gat in de Europese Unie en individuele lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoord op vragen commissie over de kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’ (Kamerstuk 36107-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek naar afbakeningsmogelijkheden voor groente en fruit in het kader van een btw-nultarief

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Inge van Dijk c.s. over onderzoek naar toepassing van de fiscale faciliteiten voor anbi's op verenigingen (Kamerstuk 36202-110)

  Te behandelen:

  Loading data