Algemeen overleg

Belastingdienst

Algemeen overleg: "Belastingdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 juni 2020, over Belastingdienst
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie AO Belastingdienst

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*
9
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie inzake onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de informatiebeveiliging van de afdeling Data en Analytics van de Belastingdienst

Te behandelen:

15
Stand van zaken inzake beantwoording vragen commissie over voortgang in het onderzoek naar Fraude Signalering Voorziening (FSV) (Kamerstuk 31066-650)

Te behandelen: