Algemeen overleg : Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen

De vergadering is geweest

19 november 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • W.B. Hoekstra
  minister van Financiën

Deelnemers

 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Zesde voortgangsrapportage rentederivaten van de Autoriteit Financiële markten (AFM)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoek naar de hypotheekmarkt in Nederland, Duitsland en België

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 27 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie van de motie van de leden Jasper van Dijk en Peters over onlinewinkels als aparte categorie opnemen in het Besluit kredietvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbestedingen betalingsverkeer - Ernstige beroepsfout en MVO

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op AFM-verkenning ‘In Balans 2019 - Verkenning waardecreatie en follow-up Besluit niet-financiële informatie’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aliasgebruik om overstappen in Nederland te vereenvoudigen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wetgevingsbrieven DNB en AFM 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verlaging van de maximale kredietvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op EU consultatie herziening MiFID II/ MiFIR

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Groene obligatie rapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarrapportage 2019 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) en de Eindrapportage van de MOB Taskforce Herziening standpunt contant geld

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hypotheekschuldmonitor en update aanpak aflossingsvrije hypotheken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer J.O. over ‘Suggesties voor aanpak van woekerpolissen’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatierapport productontwikkelingsproces

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nederlandse reactie Europese consultaties en aanbieding non-paper nummerportabiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op artikel in Het Financieele Dagblad (FD) over private equity

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  FinTech-actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie van het Solvency II basic-regime

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Moties en toezeggingen op het terrein van financiële markten najaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht van maatregelen ten behoeve van de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Eerste follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment

  Te behandelen:

  Loading data