Algemeen overleg : Autobelastingen

De vergadering is geweest

4 november 2020
18:30 - 21:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Reactie op verzoek commissie over registratie van auto’s die nog niet leverbaar zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  TNO-onderzoek naar WLTP-testmethode

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Youngtimerregeling en elektrische auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over fiscale stimulering van elektrische auto's

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de uitwerking van de oplossingsrichting voor knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording vragen commissie over het Rapport van de Algemene Rekenkamer "Autobelastingen als beleidsinstrument" (Kamerstuk 32800-63)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten aanvullend onderzoek en overleg met autobranche over budgettair neutrale omzetting naar WLTP

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tussenrapportage onderzoek Betalen naar gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapportages 'hand aan de kraan' - fiscale stimulering emissievrije auto's

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nadere toelichting over de systematiek van de autonome vergroening

  Te behandelen:

  Loading data