Commissiedebat : Financiële markten

De vergadering is geweest

7 december 2022
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers bij de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Kaag
  minister van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het faillissement Amsterdam Trade Bank

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nationale evaluatie herziene Richtlijn betaaldiensten (PSD2)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang Actieplan Consumentenkeuzes 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Convenant Contant geld

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift brief aan de Bond van Cannabis Detaillisten over het probleem dat banken weigeren om de behoefte aan contact geld te faciliteren

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de stand van zaken met betrekking tot de aanbestedingen van het betalingsverkeer van het Rijk (Kamerstuk 27863-97)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bereikbaarheidsmonitor MKB-ondernemers 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) jaarrapportage 2020 en Bereikbaarheidsmonitor

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van de Autoriteit Consument en Markt over Big Techs in het betalingsverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  MOB-jaarrapportage 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst aanbesteding internationaal betalingsverkeer van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Laatste follow-up aanbevelingen van de ESRB met betrekking tot de Nederlandse huizenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 10 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de beleidsagenda voor duurzame financiering (Kamerstuk 33043-108)

  Te behandelen:

  Loading data