Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

23 juni 2021
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • F.L. Idsinga (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Aangemelde onderwerpen voor de commissie-regeling van werkzaamheden

  Geen verzoeken voor de commissie-RvW aangemeld. 
 2. 2

  Toelichting fungerend voorzitter commissie Digitale Zaken op bief inzake taakopvatting

  De fungerend voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken, het lid Leijten (SP), heeft een toelichting gegeven op de brief van de commissie over haar taakopvatting en de overdracht van dossiers waarvan het voortouw momenteel bij andere commissies ligt.
 3. 3

  De besluitenlijsten van de procedurevergadering van 10 juni 2021 en van de extra procedurevergadering van 15 juni 2021 zijn vastgesteld.

 4. 4

  Brievenlijst

 5. 5

  Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 17 en 18 juni 2021, ESM- en EIB-jaarvergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (Trb. 2021, 20)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wetsvoorstel tot goedkeuring van de Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2021, 21)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vierde incidentele suppletoire begroting (verband houdend met kwijtschelding schulden van toeslaggedupeerden)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat Nederlandse banken sinds 1 januari 2021 weigeren om cheques te innen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitspraak hoger beroep boetebesluit ACM aanbesteding NS

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport evaluatie Financieel Expertise Centrum (FEC) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eerste periodieke rapportage staatsagent KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van het CBS-bericht 21 over de verbeterde vermogensstatistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar de mogelijkheden voor een nationale heffing op nieuw plastic

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Naar een internationaal akkoord over de herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Derde voortgangrapportage op het Jaarplan 2020 van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Update stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fraudeaanpak Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op notitie 'Onze rechtstaat tussen breekbaar en gebroken'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie met betrekking tot het memo van de vaktechnisch coördinator uit 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ministeriële instellingsregeling van de Commissie Werkelijke Schade en de Commissie van Wijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nadere reactie m.b.t. regeling kindgebonden budget en alleenstaande ouder toeslag bij co-ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Gewijzigde Uitvoeringstoets in de Fiscale verzamelwet 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Zevende voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag en daarmee samenhangende stukken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Richtlijn herziening duurzaamheidsrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Non-paper FR-LU-NL The Solvency II review – A unique opportunity to lift the prudential barriers to long-term investments by insurers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Richtlijnvoorstel btw-vrijstelling voor EU-organen tbv doorlevering aan derden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorden op vragen commissie inzake Fiche: Mededeling financieringsstrategie voor de financiering van Next Generation EU

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsreactie op het lentepakket 2021 van het Europees Semester

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de commissie Financiën d.d. 18 juni 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reikwijdte taakstelling commissie DiZa en overdracht dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Benoeming rapporteurschap digitaal centralebankgeld

  • De commissie benoemt haar leden Alkaya (SP) en Heinen (VVD) als rapporteurs digitaal centralebankgeld (ook wel: de digitale euro). De rapporteurs worden verzocht de ontwikkelingen rond de digitale euro, digitale financiële producten, cryptovaliuta (inclusief het toezicht daarop) te volgen en de commissie daarover geregeld te informeren.
  • Hiermee wordt het rapporteurschap dat de leden Alkaya en Aukje de Vries (VVD) in de vorige Kamerperiode hebben vervuld gecontinueerd.
 35. 35

  Voorstel van het lid Jasper van Dijk (SP) tot inschakeling van de parlementair advocaat in verband met berichtgeving over het ‘memo Palmen’.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geplande commissiedebatten, wetgevingsoverleggen en notaoverleggen

  Besluit: ter informatie.
  1. di 22-06-2021   18.00 - 22.00 Commissiedebat Belastingdienst
  2. do 24-06-2021   10.00 -12.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag/ Slotwet Financiën en Nationale Schuld IX 2020
  3. ma 28-06-2021   15.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Incidentele suppletoire begrotingen inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden
  4. wo 30-06-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Belastingen
  5. do 01-07-2021   09.30 - 13.30 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  6. do 08-07-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  7. di 07-09-2021   16.30 - 18.30 Commissiedebat Fatca
  8. wo 08-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  9. do 09-09-2021   10.00 - 13.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
  10. do 30-09-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  11. ma 25-10-2021   11.00 - 19.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  12. ma 01-11-2021   11.00 - 23.00 Wetgevingsoverleg Belastingplan 2022
  13. do 04-11-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  14. do 02-12-2021   10.15 - 13.15 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
 37. 37

  Nog niet geplande commissiedebatten tot het houden waartoe de commissie reeds heeft besloten

  Besluit: ter informatie. 
  1. Commissiedebat Accountancy
  2. Commissiedebat Autobelastingen
  3. Commissiedebat Betalingsverkeer
  4. Commissiedebat Brexit
  5. Commissiedebat Douane
  6. Commissiedebat Europese btw
  7. Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  8. Commissiedebat Fraudeopsporing door de Belastingdienst
  9. Commissiedebat IMF [ te houden voor de najaarsvergadering van het IMF 
  10. Commissiedebat Informatievoorziening door de regering
  11. Commissiedebat Staatsdeelnemingen [ was voorzien op 15 juni 2021; tot na het zomerreces uitgesteld ]
  12. Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen
 38. 38

  Overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Reeds gepland:
  do 24-06-2021   18.30-20.30  Technische briefing Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag
  vr 25-06-2021   11.30-12.30  Besloten gesprek met de Venetië-commissie
  ma 28-06-2021   12.30-14.00   Kennismakingsgesprek met de Nationale ombudsman en de Kinderombudsvrouw (via videoverbinding)
  wo 30-06-2021   15.00-16.30   Rondetafelgesprek Recovery and Resilience Facility RRF
  ma 06-09-2021   ochtend   Werkbezoek aan de Autoriteit Financiële Markten
  ma 06-09-2021   middag   Werkbezoek aan De Nederlandsche Bank
  do 09-09-2021   16.00-18.00   Kennismakingsgesprek met de Raad van State voor de commissies Financiën en Rijksuitgaven
  do 30-09-2021   14.00-15.15   Besloten gesprek met de Raad van State over de Najaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht
 39. 39

  Nog niet geagendeerde meerderheidsdebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 juni 2021)

  Besluit: ter informatie.

  5. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt(minister Financiën)
  12. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder(minister Financiën, minister SZW)
  21. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo(minister, staatssecretaris Financiën)
  27. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister Financiën)
  30. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  37. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten(minister, staatssecretaris Financiën)
  40. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt(staatssecretaris Financiën)
  43. Debat over uitspraken van de minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (minister Financiën)
  52. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (staatssecretaris Financiën)
  54. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (minister en staatssecretaris SZW; staatssecretaris Financiën)
  56. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer(minister Financiën)
  57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten(staatssecretarissen Financien)
  63. Debat over het bericht dat ING opnieuw betrokken is bij een witwasschandaal (Alkaya(minister Financiën)
  65. Debat over nadelige gevolgen van Nederlandse belastingverdragen voor ontwikkelingslanden (Leijten(staatssecretaris Financiën)
  66. Debat over het groeifonds (Nijboer(minister Financiën)
  71. Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (Marijnissen(minister-president, minister Financiën)
 40. 40

  Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 juni 2021)

  Besluit: ter informatie.

  13. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt(staatssecretaris Financiën, minister MW)
  15. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  28. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan)
  38. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (minister Financiën)
  43. Dertigledendebat over de verklaring van de Franse minister van transport inzake Air-France-KLM (Graus) (minister Financiën, minister I&W)
  52. Dertigledendebat over vermogensongelijkheid in Nederland (Simons) (minister Financiën)
 41. 41

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 18 juni 2021)

  Besluit: ter informatie.

  Week 25 - 24 juni 2021 [uitgesteld; wordt op een later moment alsnog geagendeerd]
  - 35 708 (Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022))

  Week 27 (6, 7 en 8 juli)
  - Tweeminutendebat Financiële markten (CD d.d. 10/06)

  Week 36 (7, 8 en 9 september)
  - 35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

  Week 37 (14, 15 en 16 september)
  - Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ (35 862, nr. 1)
  - 35 783 (Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen)

  Nog niet geagendeerd:
  - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09/2020)
  - 35 514 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende nadere regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen))
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))
 42. 42

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  04-02-2021 - Verzoek inzake reactie op wetenschappelijke toets Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (2021Z02331) (Korte reactie opgenomen in zesde voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag, Kamerstuk 31066, nr. 805)
  11-02-2021 - Verzoek om kabinetsreactie op de inititiefnota van het lid Alkaya met voorstellen ter verbetering van doel en structuur van het Kifid (2021Z02319)
  15-04-2021 - Verzoek om informatie over de stand van zaken van enkele (fiscale) onderzoeken (2021Z06145)
  26-05-2021 - Verzoek om alsnog de schriftelijke vragen van het lid Omtzigt over leenbijstand te beantwoorden (2021Z08998)
  10-06-2021 - Verzoek om toezending van een reactie op het Aanvalsplan Belastingontwijking voor het commissiedebat Belastingen (2021Z10625)
  11-06-2021 - Verzoek om nadere informatie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (2021Z10624)

   
 43. 43

  Onderzoek naar de praktische uitvoerbaarheid over de wijziging heffingsvrije vermogen in Box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voortgang van de werkzaamheden Commissie doorstroomvennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data