Commissiedebat : Belastingdienst

De vergadering is geweest

7 september 2022
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Financiën
Leden die wensen deel te nemen aan het commissiedebat wordt verzocht zich aan te melden via het tabblad deelnemers op de activiteit in Parlis.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.L.A. van Rij
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • F.L. Idsinga (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S. Maatoug (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  Voortgang op toezeggingen herijking invorderingsstrategie en heroverweging Stroomlijnen Rood-Blauw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Derde voortgangsrapportage over het Jaarplan 2021 van de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op nadere verzoeken Fraude signalering Voorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarrapportage van de Commissie integriteit Financiën (CiF) en de rapportage ‘Doorlichting van het meld- en advieslandschap voor integriteitskwesties Ministerie van Financiën’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies Auto MRB

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Adviesrapport 'Toezicht op Algemeen Nut'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Eerste observaties Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het BIT-advies Vernieuwen Heffing Loonbelastingen en Premies

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken box 3

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie publicatie 'Startpunt voor dialoog'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data