Algemeen overleg : Belastingontwijking (Let op: gewijzigd tijdstip)

De vergadering is geweest

11 februari 2021
12:30 - 15:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 4 minuten*

 2. 2

  OESO peer review rapport country by country reporting

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Benelux-overeenkomst voor het bestrijden van fiscale fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het artikel "The rise of phantom investments"

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Appreciatie van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie inzake staatssteun aan Starbucks Manufacturing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen van de eerste pijler van een nieuw internationaal stelsel voor belastingheffing in een digitaliserende economie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over 'Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitbreiding formele onderzoeksprocedure door Europese Commissie naar mogelijke staatssteun aan Inter IKEA BV

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitoring van de effecten van de aanpak van belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over deelname NFIA in het tax committee van het AmCham (Kamerstuk 32637-376)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie Country-by-Country gegevens van de OESO

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie over de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport “Op weg naar balans in de vennootschapsbelasting” van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Blauwdrukken voor een herziening van het internationale winstbelastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  OESO peer review rapport country by country reporting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitkomsten plenaire vergadering Inclusive Framework – blauwdrukken en een nieuw tijdpad voor herziening van het internationale belastingsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling actieplan voor billijke en eenvoudige belastingheffing (Kamerstuk 22112-2093)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving op NOS.nl van 13 januari jl. over belastingontwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op brieven inzake fiscaal verdragsbeleid sporters en artiesten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Mededeling Goed Fiscaal Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data