Plenaire Vergaderingen

Woensdag 18 augustus 2021

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de Europese Defensie Industrie Strategie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over het plan van aanpak Stop Femicide!

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over het adviesrapport van de Staatscommissie rechtsstaat

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de resultaten van de JOB-monitor

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de financiële situatie van gemeenten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het arrest van de Hoge Raad inzake box 3

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over een snellere opwarming van de aarde

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over sancties en het ontwijken daarvan

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de tarieven van huisartsen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het inrichten van integrale behandeling van postcovid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over palliatieve zorg en stervensbegeleiding

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de problematiek rondom pfas

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de hoogte van de verkeersboetes

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over het demonstratierecht in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de afbouw van complexe zorg voor gehandicapten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over biomassa

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het stapelen van nareisprocedures

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over de prestaties van NS en ProRail

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het mijden van zorg vanwege te hoge zorgkosten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Tweeminutendebat Staatsdeelnemingen (CD 27/3)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Dertigledendebat over de bedrijfsopvolgingsregeling

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over online kinderrechten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de boerenprotesten in Nederland en de rest van Europa

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de opvangcrisis in Ter Apel

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de staat van het onderwijs

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over anti-institutioneel extremisme

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de koranverbranding door Pegida

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het ontwijken van de dividendbelasting

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over vertraging bij inburgeringstrajecten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over klimaatactivisten die stelselmatig vrijuit gaan

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Staat van Groningen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de opslag van consumentenvuurwerk in woonwijken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Debat over de toekomst van VDL Nedcar

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de (on)toegankelijkheid van de zorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over voetbal en veiligheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de huurstijgingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Debat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over bestaanszekerheid in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de gesloten jeugdzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de hoogte van verkeersboetes

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de arbeidsmarktkrapte en regeldruk in de zorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de klimaatscenario's voor Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het rapport van de Commissie sociaal minimum

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Internationaal spoor (Kamerstuk 29984-1165)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Debat over de bekostiging van antidiscriminatievoorzieningen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over tasergebruik tegen verwarde personen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over lobbyactiviteiten van Uber

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het groeiende risico op natuurbranden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over geweld tegen politieagenten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Staat van de Uitvoering

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over de hoge uitstroom van zorgmedewerkers

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het demonstratierecht in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over geweld tegen personen met een publieke taak

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de stijgende brandstofprijzen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over diplomafraude in de zorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over regeldruk in de zorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over het gebrek aan thuiszorg door bezuinigingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over druk op de huisartsenzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat Jeugdbescherming (CD 25/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over het Integraal Zorgakkoord

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over bezuinigingen in de ouderenzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over oversterfte

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de aanhoudende medicijntekorten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het asielbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over het rapport ‘Elke regio telt’

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de problematiek rondom pfas

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de ouderenzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de toekomst van de ouderenzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het landbouwakkoord

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over discriminatie en de zorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over druk op de kwaliteit van de huisartsenzorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de toenemende inflatie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over de verhoging van de zorgpremie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over een massaontslag bij VDL Nedcar

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over voedselhulp in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over asiel en immigratie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over het bestrijden van kinderarmoede

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over voetbal en veiligheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

(onder voorbehoud) Tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad (CD 4/7)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over armoede in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over studenten die het mbo zonder diploma verlaten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over innovaties in de zorg

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de afname van biodiversiteit

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het perspectief voor en de transitie van de landbouw

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Tweeminutendebat Jeugdbeleid (CD 20/4)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de toekomst van het Nederlandse asielbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over het Nationaal Programma Circulaire Economie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het aantal daklozen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Zzp (CD 30/6)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Dertigledendebat over het prijsplafond

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over dubieuze grondhandel in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat Dierenwelzijn (buiten de veehouderij) (CD 26/1)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat Medische ethiek/Orgaandonatie (CD 2/6)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Dertigledendebat over de hervormingsagenda jeugd

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de situatie in Iran

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het toezicht op cryptomunten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over persveiligheid en persvrijheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de hervorming van de vermogensbelasting

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over het niet halen van de woningbouwambities

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de toekomst van de Euro

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over racisme en discriminatie in de politieorganisatie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat Strafrechtelijke onderwerpen (CD 5/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over het disfunctioneren van de tapkamer van de politie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het Integraal Zorgakkoord

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de werving van internationale studenten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over het toezicht op cryptomunten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over persvrijheid en persveiligheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over een plan tegen moslimdiscriminatie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat Milieuraad d,d. 24 oktober 2022 (CD 19/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de woon-en zorgplannen voor ouderen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over koopkracht

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de modernisering van het staatsnoodrecht

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de renovatie van de Afsluitdijk

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de aanpak van zorgfraude

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over groene industriepolitiek

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Terrorisme en extremisme (CD 16/6)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over exportkredietverzekeringen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over energiearmoede in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD 22/6)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over het stikstofbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de onderhandelingen over de Voorjaarsnota

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Tweeminutendebat Inburgering en integratie (CD 20/4)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat RLi advies 'Toegang tot de stad' (34682-89)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de aanslag in Utrecht

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over landbouw, klimaat en voedselzekerheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de hoge brandstofprijzen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad 29 maart 2022

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD d.d. 16/02)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de subsidie aan Siriz

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de digitale uitgaven van de overheid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Tweeminutendebat MH-17

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over het vestigingsklimaat in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (CD d.d. 17/11)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de Pandora papers

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over scheefgroei in de polder

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de VN-top over biodiversiteit

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de Europese klimaatwet

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Debat over versnelde bodemdaling in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de ontwikkelingen in rechtsextremistische netwerken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd

Dertigledendebat over de kosten van de opname van contant geld

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de publieke opinie over integratie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over wapenbezit onder jongeren

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over huizen met gebreken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over berichtgeving over ernstige corruptie bij de politie

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat over het groeifonds

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de brandveiligheid van woningen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

Debat over de militaire positie van vrouwen in Nederland

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Geannuleerd
Plenaire zaal

Debat over de situatie in de jeugd-GGZ

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Dertigledendebat over E-waste

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Beëdiging mw. J. Sap (GroenLinks)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (31 419)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen (31 459)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over zorg in het weekend in verpleeghuizen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wijziging Wet op de lijkbezorging (30 696)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Klimaatbeleid en duurzaamheid (AO d.d. 2/7)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over prijsstijgingen van nationale vervoerbewijzen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Debat onderzoek marktwerkingsbeleid

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanbieding van de Miljoenennota en de begrotingshoofdstukken voor 2009

Tijd vergadering 15:00 - 23:59 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Algemene politieke beschouwingen (eerste termijn Kamer)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Burgerforum kiesstelsel (AO d.d. 10/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Heropening Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30 696)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Toegankelijkheid openbaar vervoer (AO d.d. 4/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg (AO d.d. 10/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over groene stroom

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO WWB-onderwerpen (AO d.d. 11/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de OV-chipkaart

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Extra Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Uitspraken minister van Defensie in Vrij Nederland (AO 25/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal
Geannuleerd

VAO Jaarverslagen AIVD/CTIVD/CIVD (AO d.d. 3/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de situatie in Gouda

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Plan van Scholen (AO d.d. 25/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over de situatie op de internationale financiële markten

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Fusie AID/PD/VWA (AO d.d. 11/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 11/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Reanimatiebeleid (AO d.d. 23/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over het fixatie- en isolatiebeleid in zorginstellingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Wijziging Wft; maatregelen tegen "naked short selling" (31 724)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Vragenuur

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over handhaving van het rookverbod

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Transportraad (AO d.d. 30/9)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Spoeddebat over de invoering van "gratis" schoolboeken

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Derde evaluatie Wet BOPZ (AO d.d. 2/10)

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Debat over Fortis en ABN AMRO

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering Tijd onbekend

Plenair debat

Plenaire zaal