Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande kinderen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Plan van Scholen

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Wettelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD)

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Fusie AID/PD/VWA

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reanimatiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het fixatie-en isoleerbeleid in zorginstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data