Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

10 september 2009
14:45 - 4:22 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Van Gerven: VAO Dotterinterventies, ICD's en concentratie kinderhartchirurgie (AO d.d. 09/09) op plenaire agenda

 5. 5

  Het lid Van Gent: verzoek openbaarmaking rapport van de Raad van State over de crisis- en herstelwet, i.v.m. APB

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van Gent: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 7. 7

  Het lid Tony van Dijck: VAO Inrichting van het internationale financiële stelsel / kabinetsvisie toekomst financiële sector (AO d.d. 09/09) op plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Brinkman: verzoek openbaarmaking brief van de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Loading data
 9. 9

  Het lid Aptroot namens het lid Weekers: VAO Grensarbeidersproblematiek (AO d.d. 10/09) op plenaire agenda