Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

3 december 2008
14:15 - 15:07 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Het lid Langkamp: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 6. 6

  Het lid Van der Ham: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Het lid Brinkman: VAO Nationaal Instituut Rechten van de Mens (AO 2/12) op de plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Van Gent, namens het lid Vendrik: VAO Transportraad (AO 2/12) nog deze week op de plenaire agenda inclusief stemmingen

 9. 9

  Het lid Polderman: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Van Dam: VAO Vergunningverlening mobiele communicatie (2,6 GHz) (AO 2/12) op de plenaire agenda

 11. 11

  Het lid Koser Kaya: brief van de minister president, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevr. Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over het bericht dat het kabinet campagne voert voor zichzelf met belastinggeld

  Loading data
 12. 12

  Het lid Aptroot: spoeddebat met de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het kabinetsbesluit om de postmarkt niet per 1 januari 2009 te openen

 13. 13

  Het lid Blanksma-Van den Heuvel: afronding van het debat inzake de Experimentenwet BGV-zones (31 430) donderdag a.s. op de plenaire agenda