Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

7 oktober 2008
15:00 - 5:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschap, ten geleide van het volgende voorstel van wet:

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Het lid Van Raak: verzoek aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie om het rapport de “nul-meting taskforce personeelsbeheer: van voorziening tot samenwerking politie Nederland” aan de Kamer toe te zenden

  Loading data
 5. 5

  Het lid Smeets,voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: VAO Derde evaluatie Wet BOPZ (AO 2/10) op de plenaire agenda

 6. 6

  Het lid Brinkman: brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de politie korpschef Hollands-Midden die meldt dat de Tweede Kamer de problemen met Marokkaanse jongeren in Gouda opklopt en over de uitlatingen van de burgemeester van Amsterdam over (de aandacht voor) Marokkaans geweld

  Loading data
 7. 7

  Het lid Pechtold: brief van de minister-president over het BOR-onderzoek over de oncontroleerbaarheid van de doelstellingen van het kabinet

  Loading data
 8. 8

  Het lid Vendrik: VAO biotechnologie (AO 2/10) op de plenaire agenda

 9. 9

  Het lid Vendrik: debat met de minister van Financiën, voorafgegaan door een brief inzake de uitkomsten van de Ecofinraad, over de recente ontwikkelingen rond Fortis (mede n.a.v. de persconferentie van de premier en de minister van Financiën

  Loading data
 10. 10

  Het lid Kuiken: rappel schriftelijke vragen

  Loading data
 11. 11

  Het lid Madlener: spoedige beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van der Ham

  Loading data
 12. 12

  Het lid Arib: brief, met het oog op een debat, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over genezingsrituelen onder HIV-geïnfecteerden door de zwarte pinkstergemeenschappen, met alle gevolgen van dien

  Loading data
 13. 13

  Het lid Ouwehand: rappel schriftelijke vragen en uitstel VAO dierproeven

  Loading data
 14. 14

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data