Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling (31 586))

De vergadering is geweest

13 november 2008
11:30 - 11:04 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de mogelijkheid te geven om van terugvordering af te zien door medewerking aan voorstellen tot schuldregeling

    Loading data