Plenair debat : Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

20 november 2008
13:30 - 10:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen;

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Brieven van de Algemene Rekenkamer:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Inhandenstelling

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voorstel dinsdag 25/11 te stemmen over de aangehouden motie Ouwehand (31 700 XVI, nr. 69)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van der Ham: VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO 19/11) op de plenaire agenda

 8. 8

  Het lid Van der Ham: rappel aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toezegging die tijdens de APB is gedaan om voor de begroting SZW een brief over alleenstaanden aan de Kamer te versturen

  Loading data
 9. 9

  Het lid Van Velzen: spoedige beantwoording schriftelijke vragen

  Loading data
 10. 10

  Het lid Ouwehand: brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de milieugevolgen van de Nederlandse quotumverruiming volgend jaar, de Nederlandse inzet in de politieke onderhandelingen in het licht van de conclusies van het CLM-rapport en de handelswijze van het kabinet m.b.t. het informeren van de Kamer

  Loading data
 11. 11

  Het lid Leijten: VAO Zorgzwaartepakketten (AO 20/11) op plenaire agenda.