Plenair debat : VAO Evaluatie Vreemdelingenwet 2000 en kabinetsplannen asielprocedure/terugkeerbeleid (AO d.d. 11/12 en AO d.d. 16/12)

De vergadering is geweest

17 december 2008
22:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data