Plenair debat : VAO Beveiliging militaire objecten (AO d.d. 30/10)

De vergadering is geweest

11 november 2008
16:00 - 15:13 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data