Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel hoger onderwijs van de begroting OCW voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen in verband met: Brief van het Presidium over een onderzoek naar de bestrijding van de verwevenheid onder-en bovenwereld

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)

  Loading data
 6. 6

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

  Loading data
 7. 7

  Stemming over: motie ingediend bij het VAO Islamitisch onderwijs

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Blauwdruk modern migratiebeleid

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gevolgen van de kredietcrisis

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

  Loading data
 11. 11

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het spoeddebat over de voortgang van de A4 Midden-Delfland

  Loading data
 12. 12

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008

  Loading data
 13. 13

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Uitspraken minister van Defensie in Vrij Nederland

  Loading data
 14. 14

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierproeven

  Loading data
 15. 15

  Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

  Loading data