Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; i.v.m. het mogelijk maken van systematische verstrekking van gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie (31 563))

De vergadering is geweest

4 december 2008
10:15 - 18:09 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het mogelijk maken van systematische verstrekking van gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie

    Loading data