Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

24 september 2008
13:15 - 1:29 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van (rijks)wet:

  Loading data
 3. 3

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van één van de volgende weken: VAO Reanimatiebeleid (AO 23/9) op de plenaire agenda

 5. 5

  Het lid Boekestijn: brief van de minister van Defensie, de minister-president en de minister van Justitie met daarin een reactie op de uitlatingen van de minister van Defensie in het weekblad Vrij Nederland van deze week waarin hij stelt weinig op te hebben met gezag en blij is geen dienstplicht te hebben moeten vervullen

  Loading data
 6. 6

  Het lid Boekestijn: VAO Wettelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) (AO 23/9) op de plenaire agenda

 7. 7

  Het lid Brinkman: aanvullende informatie te ontvangen bij de tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23/9 aangevraagde brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties en van Justitie over Milli Görüs

  Loading data