Plenair debat : VAO Valys (AO 11/11)

De vergadering is geweest

3 december 2008
12:15 - 17:12 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data

    Loading data