Plenair debat : VAO Blauwdruk modern migratiebeleid (AO d.d. 11/11)

De vergadering is geweest

10 december 2008
10:15 - 22:03 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data