Te behandelen zaken

 1. 1

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over handhaving van het rookverbod

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over problemen rondom de invoering van gratis schoolboeken

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Derde evaluatie Wet BOPZ

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over Fortis en ABN AMRO

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stemmingen in verband met: Brief van de vaste commissie voor Economische Zaken over een onderzoek naar de tariefregulering voor netwerkbedrijven

  Loading data
 6. 6

  Stemmingen in verband met: Brief van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets over het voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (COM(2008) 426)

  Loading data
 7. 7

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Betalingen aan Nederlanders in VN-dienst

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het najaarsoverleg en algemeen koopkrachtbeeld

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inburgeringscursussen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ministeriële Raad

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen-en asielbeleid

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Milieuraad

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Stemmingen over: moties ingediend tijdens het VAO NMA Besluiten thuiszorg

  Loading data