Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Brief van het Presidium over spoedoverleg en de 30-ledenregel (31 473, nr. 26))

De vergadering is geweest

23 oktober 2008
10:15 - 12:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Brief van het Presidium over spoedoverleg en de 30-ledenregel (31 472, nr. 26)

    Loading data