Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Aanpassingswet basisregistratie inkomen (31 566))

De vergadering is geweest

13 november 2008
11:30 - 21:06 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)

    Loading data