Plenair debat : Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen) (31337)

De vergadering is geweest

9 september 2008
16:00 - 10:26 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data