Plenair debat : Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

11 februari 2009
14:00 - 0:43 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Opnieuw aanhouden motie

  Loading data
 4. 4

  Verstreken termijnen

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voor kennisgeving aannemen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Het lid Ouwehand: reactie van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op de conclusies van het CPB, PBL en CBS dat de negatieve gevolgen van klimaatverandering en de achteruitgang van het aantal planten- en diersoorten (biodiversiteit) de grootste duurzaamheidsproblemen van dit moment zijn

  Loading data
 7. 7

  Het lid Gerkens: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie over kinderpornozaken die op de plank blijven liggen

  Loading data
 8. 8

  Het lid Smeets, voorzitter van de vaste commissie voor VWS: VAO IJsselmeerziekenhuizen (AO 10/2) op plenaire agenda inclusief stemmingen morgen

 9. 9

  Het lid Leijten: brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de stand van zaken bij Meavita, naar aanleiding van het bericht dat Vitras Meavita verlaat

  Loading data
 10. 10

  Het lid Agema: spoeddebat met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over éénzijdige opzegging zorgcontracten

 11. 11

  Toevoegen aan de agenda van donderdag a.s. en als hamerstuk behandelen

  Loading data

  Loading data

  Loading data