Plenair debat : Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Algemene Ouderdomswet en enige andere wetten; uitsluiten recht op ouderdomspensioen, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden en tegemoetkoming voor uitwonenden bij vrijheidsontneming (31 525))

De vergadering is geweest

4 december 2008
10:15 - 15:54 uur
Zaal: Plenaire zaal

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming

    Loading data