Plenair debat : VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 26/11)

De vergadering is geweest

26 november 2008
13:30 - 17:53 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlage

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data