Plenair debat : Wijz. Wet maatschappelijke ondersteuning; verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers (31 317) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

4 september 2008
10:15 - 5:46 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data