Plenair debat : VAO IOB-evaluatie Afrikabeleid (AO d.d. 22/10)

De vergadering is geweest

20 november 2008
9:15 - 14:28 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data