Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

11 december 2008
17:50 - 19:11 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het VAO Staatkundige vernieuwing

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data