Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven van regering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Op verzoek van de aanvragers het VAO ICT-projecten Rijksoverheid en het VAO Consulaire bijstand gedetineerden in het buitenland van de agenda afvoeren

 4. 4

  Het lid Ouwehand: VAO Evaluatie natuurwetgeving (AO 6/11) op de plenaire agenda

 5. 5

  Het lid Griffith: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 6. 6

  Het lid Gerkens: VAO Elektronisch Patiëntendossier (AO 6/11) op de plenaire agenda

 7. 7

  Het lid Kant: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister president, minister van Algemene Zaken over de gevolgen van de teruglopende economie door de kredietcrisis, en de te nemen maatregelen door kabinet en rappel brief hierover

  Loading data
 8. 8

  Het lid Koser Kaya: debat met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de invloed van de kredietcrisis op de arbeidsmarkt

 9. 9

  Het lid De Nerée tot Babberich: verzoek afvoeren van de heropening van het debat over de Europese Top inclusief de stemming over de moties

 10. 10

  Het lid Weekers: intrekken van motie 31 371, nr. 26

  Loading data
 11. 11

  Het lid Koser Kaya: verzoek afvoeren VAO Staatsdeelnemingen (AO 30/10) van de plenaire agenda

 12. 12

  Het lid Samsom: uitstel stemmingen moties ‘schoon en zuinig’ (punt 17 stemmingslijst)

 13. 13

  Het lid Sterk: brief van de minister voor Jeugd en Gezin over het bericht dat het geld voor jeugdzorg verkeerd wordt ingezet

  Loading data
 14. 14

  Het lid De Wit: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data
 15. 15

  Het lid Van Velzen: toezending juridische analyse ten aanzien van de aangenomen motie van het lid Polderman (28286, nr. 240) over de juridische analyse omtrent foie gras

  Loading data
 16. 16

  Het lid Van Velzen: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Het lid Fritsma: interpellatiedebat met de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie en van Justitie over het bericht dat Marokkaanse jongeren een lampionnenoptocht hebben verziekt

 18. 18

  Het lid Omtzigt: brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën over de ontwikkelingen rond Optas

  Loading data
 19. 19

  Het lid Omtzigt: brief van de staatssecretarissen van Financiën en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over roetfilters

  Loading data
 20. 20

  Het lid Brinkman: brief, ter voorbereiding van een mogelijk debat, aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat vannacht het huis van een functionaris van de vreemdelingenpolitie is beschadigd, de banden van zijn auto zijn lek gestoken en functionarissen van IND, justitie en de vreemdelingenpolitie worden bedreigd

  Loading data
 21. 21

  Het lid Karabulut: brief van de minister van Justitie, de staatssecretaris van Justitie en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de Taskforce Antillianen de plank misslaat met haar advies, omdat zij zich baseert op de verkeerde groepen Antillianen

  Loading data
 22. 22

  Het lid Ten Broeke: VAO Vliegveld Twente (AO 6/11) op de plenaire agenda

 23. 23

  Het lid Arib: rappel onbeantwoorde schriftelijke vragen

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Het lid Kraneveldt-Van der Veen: spoedige beantwoording schriftelijke vragen

  Loading data
 25. 25

  Het lid Koopmans: VAO mestbeleid (AO 2/10) op de plenaire agenda